Priprema svežeg vazduha

Karakteristike 

PRIPREMA SVEŽEG VAZDUHA

  • Uređaji za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju dovode filtrirani vazduh ugodne temperature i vlažnosti.
  • Ventilacioni uređaji u zgradama obnavljaju vazduh u prostorijama dovođenjem svežeg i odvođenjem zagađenog vazduha.
  • Stoga je vrlo važno instalirati uređaj koji je konstruisan upravo za razmenu toplote između unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha.