VRF SMMS-e SUPER MODULAR MULTI SYSTEM POTPUNO NOVA DIMENZIJA KOMFORA (22.40 kW - 168.00 kW)

SMMS-e SUPER MODULAR MULTI SYSTEM POTPUNO NOVA DIMENZIJA KOMFORA

Kada je Toshiba predstavila prvi 100% inverterski VRF sistem, on je postao lider na tržištu. Daljim razvojem postignuto je još više efikasnih sistemskih rešenja, ne samo zbog pojedinačnih novih karakteristika, već zahvaljujuć i obraćanju pažnje na detalje. Toshiba je uspela da usavrši mnoge od ključnih tehnologija i komponenti koji čine proizvod kao celinu, tako da je zadržala lidersku poziciju u razvoju ovih uređaja.

 • INOVATIVNA TEHNOLOGIJA KOMPRESORA
 • INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA KONTROLE STRUJANJA FLUIDA – „IFT“
 • KONTINUALNA REGULACIJA
 • OPTIMALAN RAD U REŽIMU GREJANJA
 • WAVE TOOL: BEŽIČNA KOMUNIKACIJA
 • INOVATIVNI RAZMENJIVAČ TOPLOTE I KONSTRUKCIJA LOPATICA VENTILATORA
 • PROŠIRENA FLEKSIBILNOST INSTALACIJE
 • DETEKCIJA CURENJA RASHLADNOG FLUIDA
 • “AIRS” ... NOVI TOSHIBA VRF SOFTVER ZA PROJEKTOVANJE
 • OSAM RAZLIČITIH MODELA SPOLJAŠNJIH JEDINICA DOSTUPNO U RASPONU SNAGE OD 8 DO 22 KS
 • DO 60 KS (168,00 kW rashladnog i 178,00 kW grejnog učinka) U JEDNOM SISTEMU

* Više o svemu u brošuri