Podaci za identifikaciju

Naziv firme GRAPPA D.O.O.
Ovlašćeno lice Predrag Filipović
Adresa sedišta firme Knjeginje Zorke 34/11, 5. sprat, 11000 Beograd
Matični broj 17491083
Šifra delatnosti 51700
PIB 103032860
PDV 195180468
Poslovna banka 165-23054-44 HYPO ALPE ADRIA BANK
Poslovna banka 160-258569-78 BANCA INTESA
Telefon (+381 11) 40-66-000; 40-66-001; 40-66-002;
Fax (+381 11) 40-66-003
E-mail office@grappa.co.rs
WEB prezentacija http://www.grappa.co.rs