SMMS-e POTPUNO NOVA DIMENZIJA KOMFORA

SMMS-e SUPER MODULAR MULTI SYSTEM POTPUNO NOVA DIMENZIJA KOMFORA

 • INOVATIVNA TEHNOLOGIJA KOMPRESORA
 • INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA KONTROLE STRUJANJA FLUIDA -"IFT"
 • KONTINUALNA REGULACIJA
 • OPTIMALAN RAD U REŽIMU GREJANJA SKRAĆENO VREME DEFROSTA
 • WAWE TOOL: BEŽIČNA KOMUNIKACIJA
 • INOVATIVNI IZMENJIVAČ TOPLOTE I KONSTRUKCIJA LOPATICA VENTILATORA
 • PROŠIRENA FLEKSIBILNOST INSTALACIJE
 • DETEKCIJA CURENJA RASHLADNOG FLUIDA
 • "AIRS"...NOVI TOSHIBA VRF SOFTVER ZA PROJEKTOVANJE
 • OSAM RAZLIČITIH MODELA SPOLJAŠNJIH JEDINICA DOSTUPNO U RASPONU SNAGE OD 8 DO 22 KS
 • DO 60 KS (168,00 kW rashladnog i 178,00 kW grejnog učinka) U JEDNOM SISTEMU