Sirius Offices na Novom Beogradu

Na objektu poslovne zgrade “SIRIUS” Novi Beograd u maju 2017-e godine je izvršena isporuka i puštanje u rad tri vazduhom hlađene rashladne mašine serije 30RBM(P)/RQM(P)

ukupnog rashlanog kapaciteta od 1500 kW (3 x 500 kW). Jedna mašina je samo rashladna mašina, druga rashladna mašina sa opcijom “Free cooling” a treća je

toplotna pumpa. Sve mašine imaju hidrauličke module sa integrisanim pumpama sa promenjivim (varijabilnim) protokom vode.