Isporuka rashladne kule na VMA

U decembru 2016 godine Vojno Medicinskoj Akademiji je isporučena otvorena rashladna kula rashladnog kapacitata 4000 kW, Baltimore Aircoil, tip VT1 1012-02P.