Blok 20 Energana

Dana 15.07.2015 na objektu "Energana" u bloku 20 su isporučene tri rashladne kule Baltimore Aircoil tip: FXVE 0818B