Vesti

Vesti - 29.05.2017.
Na objektu poslovne zgrade “SIRIUS” Novi Beograd u maju 2017-e godine je izvršena isporuka i puštanje u rad tri vazduhom hlađene rashladne mašine serije 30RBM(P)/RQM(P) ukupnog rashlanog kapaciteta od 1500 kW (3 x 500...
Vesti - 12.01.2017.
U decembru 2016 godine Vojno Medicinskoj Akademiji je isporučena otvorena rashladna kula rashladnog kapacitata 4000 kW, Baltimore Aircoil, tip VT1 1012-02P.
Vesti - 01.12.2015.
SMMS-e SUPER MODULAR MULTI SYSTEM POTPUNO NOVA DIMENZIJA KOMFORA INOVATIVNA TEHNOLOGIJA KOMPRESORA INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA KONTROLE STRUJANJA FLUIDA -"IFT" KONTINUALNA REGULACIJA OPTIMALAN RAD U REŽIMU...
Vesti - 10.09.2015.
Dana 15.07.2015 na objektu "Energana" u bloku 20 su isporučene tri rashladne kule Baltimore Aircoil tip: FXVE 0818B
Vesti - 26.06.2015.
Dana 25.06.2015. u okviru trening centra (FCA Serbia Energy Academy)  fabrike "FIAT automobili Srbija" (FAS) dipl inž. Đorđe Mijačić je izvršio predavanje na temu “ Energetska efikasnost rashladnih sistema” sa...
Vesti - 19.05.2015.
Isporuka Toshiba RAV Digital inverter kanaskih split sistema za hlađenje kontejnera sa elektroopremom na bagerima u rudarskom basenu Kolubara.

Pages