HiRef

RB. Naziv objekta Ugrađena oprema Opis
1 HOTEL HILTON PODGORICA Čiler vazduh-voda sa free cooling opcijom XSW091WS Isporučeno i pušteno u rad 2014 godine prazno http://grappa.co.rs/sr/reference/hiref/hotel-hilton-podgorica
2 ZATVOR VALJEVO Klima ormani za server sobe HTD Isporučeno i pušteno u rad 2014 godine prazno http://grappa.co.rs/sr/reference/hiref/zatvor-valjevo
3 POLLINO PLAST ŠIMANOVCI Rashladna mašina TSX244 Isporučeno i pušteno u rad 2014 godine prazno http://grappa.co.rs/sr/reference/hiref/pollino-plast-simanovci