Reference

Od osnivanja 2003. godine, naša oprema i naše usluge prisutni su u više stotina objekata u Srbiji. Reč je o reprezentativnim i zahtevnim objektima različitog tipa: aerodromi, fabrike, klinički centri, tržni centri, hoteli, benzinske stanice, stambeni blokovi, skladišno-distributivni centri sa posebnim temperaturnim režimima, itd. 

Carrier
Više

Toshiba
Više

Baltimore
Više

HiRef
Više