38VNM INVERTER MULTI SISTEMI

INVERTER MULTI SISTEMI

Multi split sistemi Carrier obezbeđuju najnapredniji komfor pri hlađenju i grejanju uz maksimalnu fleksibilnost.

Karakteristike 
  • DC inverterska tehnologija sa kompresorom Twin Rotary i ventilatorskim motorom na jednosmernu struju obezbeđuju tiši i ekonomičniji rad uređaja
  • Jednu spoljašnju jedinicu mogu da koriste do 4 unutrašnje jedinice u svim mogućim kombinacijama tipova jedinica
  • Individualne kontrole za svaku pojedinačnu unutrašnju jedinicu
  • Laki i kompaktni sistem
  • Širok izbor operacija
  • Sistem može da koristi duže cevi radi većeg izbora mesta za ugradnju
  • Inteligentna funkcija za sprečavanje izduvavanja hladnog vazduha prilikom pokretanja
  • Oprema za rad na niskim temperaturama