Carrier

Carrier, američka kompanija, je vodeći proizvođač u sistemima za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, komercijalnu, industrijsku primenu, primenu u transportu i u prehrambenoj industriji.